Kaluston vuokrausehdot

Kaluston vuokrausehdot

Yleiset kaluston vuokrausehdot

1. Kaluston käyttö

Vuokrattua kalustoa saa käyttää ainoastaan asiakas omaan laskuunsa. Pohjoismaiden ulkopuoliseen käyttöön vaaditaan vuokralleantajan lupa. Asiakas vastaa siitä, että vuokrattua kalustoa ja sen käyttöä koskevia voimassaolevia määräyksiä noudatetaan, samoin kuin voimassaolevia pysäköintimääräyksiä. Asiakas vastaa mahdollisista pysäköintimääräyksien rikkomisista tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista sekä maksaa ne.

2. Kaluston käsittely

Asiakkaan tulee pitää hyvää huolta kalustosta. Asiakas vastaa tahallisesti tai huolimattomalla käytöllä aiheutetuista vahingoista. Vahingon sattuessa asiakkaalla ei ole oikeutta itse korjata kalustoa.

3. Katsastus

Vuokralleantajalla on oikeus katsastaa kalusto vuokra-ajan aikana, mikäli hänellä on kohtuullinen syy olettaa, että omistusoikeus on asetettu uhanalaiseksi tai että on olemassa vaara kaluston arvon alenemisesta suuremmassa määrin kuin mitä sen normaali käyttö aiheuttaisi.

4. Vakuutusehdot ym.

Vuokrattu kalusto on täysvakuutettu. Lavalla, peitteillä ja kuomuilla varustettuja perävaunuja sekä autotrailereitä, venetrailereita ja umpiperävaunuja koskee 600 euroa omavastuu. Asiakas voi saada erityistä maksua vastaan omavastuuvähennyksen. Otettu omavastuuvähennys ei vapauta vuokralleottajaa vastuusta niistä korjauskuluista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuuden tai laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista, kuten esim. tuki- tai kannatinjalan paikalleen asettamisen unohtamisesta.

5. Vuokratun kaluston palauttaminen

Vuokrattu kalusto tulee palauttaa samaan paikkaan kuin mistä se on noudettu, ellei muusta palautuspaikasta ole sovittu. Mikäli vuokrattu kalusto palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin ilman vuokralleantajan lupaa, on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokrakorvaus ja tarvittaessa vaatia korvaus vuokralleantajalle aiheutuneesta vahingosta.
Kalustoa palautettaessa se on tuotava mittarikentälle tai vastaavaan valaistuun paikkaan ja jätettävä kiinni vetoautoon, jotta vuokrauspaikan henkilökunta voi tarkistaa vaunun kunnon sekä sähköjärjestelmän toimivuuden.